Falck Assistans ändrar namn till REDGO. Läs mer »
Et øyeblikk...

Hva kan vi hjelpe deg med? ?

Beskriv feilen ?
Hva hender når du forsøker å starte bilen?Lyser noen varsellampe?Hva har hendt?Hvordan oppsto punkteringen? ?
Finns det et reservehjul i bilen?Finnes det synlige skader på bilen?


Hva har hendt? ?Finnes det synlige skader på bilen?


Beskriv skadeomfang

Hva har du kjørt på? ?
Hva har du kjørt på?


Behøver det andre kjøretøyet hjelp av bergingsbil?


Er bilen kjørbar?


Har bilen større skader?


Beskriv feilen ?
Er motoren i gang?


Kommentarer (ikke obligatorisk)

Når behøver du hjelp? ?


Dersom du f.eks. står på motorveien.

Om du f.eks. står på en parkeringsplass.

Hvor er bilen? ?


Bekrefte din plassering
Oppdater
Din posisjon

.

do_you_have_falck_subscription

do_you_have_falck_subscription_desc

Vet du hvor du vil ha bilen transportert?

hvis ikke det går, velg verksted fra listen


Jeg har adressen til verksted eller annen destinasjon.

Vi anbefaler deg et passende verksted.

Destinasjon

TODO Destination kommer att väljas i enlighet med försäkringsgivarens anvisningar.

Kontaktinformasjon


f ex AB12345

F.ex. 75000
Nummer som bergeren kan nå deg på

Kontroller at opplysningene er korrekte og send deretter din bestilling

Beskrivelse av skade/problem

Beskrivelse
Når behøver du hjelp?
Ønsket tid
klokken
Skadested
Destinasjon
Informasjonen om bilen

Firehjulsdrift:
Automatgir:
Bilen er momspliktig:
Ersättningsbil:
Nøklene

Kontaktdetaljer

Firmanavn
Navn
Telefonnummer

Betalingsinformasjon

Betaler

Tjenesteleverandør
REDGO Sweden
Förrådsvägen 2
181 41 Lidingö
020-383838
OrgNr: 556174-7097
Kommentarer

Les bestillingens vilkår
Om cookies og hvordan vi håndterer persondata

© Copyright REDGO 2024