Falck Assistans ändrar namn till REDGO. Läs mer »
Vänligen vänta...

Användarvillkor

Senast uppdaterad 17.01.2024

1. Allmänna villkor

Tjänsten tillhandahålls av REDGO Sweden AB (org.nr. 556174-7097). Dessa allmänna användarvillkor gäller för beställningar mellan REDGO Sweden AB (REDGO) och dess kunder. REDGO förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren utan att meddela kund. De användarvillkor kund accepterar när beställningen läggs är de som kommer gälla för beställningen. Notera dock att utöver dessa allmänna användarvillkor kan det även tillämpas särskilda villkor som styr försäkringsersättning etc.

I händelse av force majeure som strejk, naturkatastrof, extrema väder eller vägförhållanden, krig, terrorism eller uppror är REDGO inte ansvarig för tillhandahållandet av tjänster. Vid force majeure kan kund därmed inte göra anspråk på ersättning för ej levererade tjänster.

Lättläst
När du lägger en beställning godkänner du till dessa allmänna användarvillkor.

2. Kundinformation och integritet

REDGO erbjuder denna tjänst för personer med svenskregistrerat fordon. Beställaren måste tillhandahålla oss fullständig kontakt- och fordonsinformation, samt övrig relevant information för beställningen. Detta innefattar för- och efternamn, telefonnummer, registreringsnummer och skaderelaterad information.

Kunddata lagras i REDGOs ärendehanteringssystem, där informationen används för att hantera ärendet. REDGO har rätt att hantera uppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Du har rätt till att neka tillgång och behandling av din persondata. För mer information, vänligen besök https://www.redgo.se/integritetspolicy

Lättläst
Du kan beställa bärgning och vägassistans från REDGO om du har ett svenskregistrerat fordon. För att lägga beställningen behöver vi kontaktinformation. Informationen sparas i REDGOs kundregister.

3. Beställning och bekräftelse på beställning

Tjänsten är beställd via internet på https://order.redgo.se. Alla beställningar bekräftas automatiskt via e-post. För att få bekräftelsen behöver du lämna din e-postadress.

Lättläst
Bärgning och vägassistans beställs via https://order.redgo.se.

4. Avbeställning

Avbokning skall ske utan dröjsmål och skall ske via telefon på 020-38 38 38.

Om leverantör påbörjat körning till skadeplats debiteras kostnad för påbörjad körning.

Lättläst
Du kan endast avbeställa din beställning om leverantör inte påbörjat körningen.

5. Leverans av tjänsten

Tjänsten levereras snarast möjligt eller på överenskommen dag vid beställning. REDGO förbehåller sig rätten att prioritera ärenden av akut karaktär.

Beställaren behöver finnas vid anslutning till fordonet, eller komma överens med bärgaren att lämna nyckel på plats.

Lättläst
Bärgningsbilen kommer hjälpa dig snarast möjligt. REDGO har rätten att skicka bärgaren till viktigare ärenden före så som olyckor. Det kan leda till förseningar.

6. Betalning och fakturering

Kostnad debiteras beställare om kostnad ej täcks av fordonets gällande försäkring.

7. Om du inte är nöjd

För REDGO är det viktigt att du som kund är nöjd. Att det trots allt uppstår missförstånd, missnöje eller problem går tyvärr inte alltid att undvika. På https://www.redgo.se/kundservice/klagomal kan du läsa mer och hitta möjliga kontaktvägar om du inte är nöjd.

Lättläst
Är du missnöjd, kontakta oss så kan vi prata om vad som gick fel.

8. Ansvarsbegränsning

REDGO ansvarar inte för:

  • skador eller kostnader som direkt eller indirekt orsakats av leverantör/verkstad/bärgare.
  • följdskador eller följdkostnader som uppstår på grund av driftstoppet och/eller avhjälpandet, såsom fördröjda eller inställda resor, förseningar eller liknande.
9. Övrig information

Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna villkoren utan att meddela kund. Innan du lägger en beställning behöver du vara medveten om villkoren.

REDGO hanterar all kundinformation konfidentiellt.

9. Övrig information

REDGO Sweden AB
REDGO Huset
181 41 Lidingö
www.redgo.se

Vi kan ändra dessa användarvillkor vid behov. Här är vår kontaktinformation ifall ni vill prata med oss.

Om cookies och hur vi hanterar persondata

© Copyright REDGO 2024