Falck Assistans ändrar namn till REDGO. Läs mer »
Vänligen vänta...

Användarvillkor

Senast uppdaterad 6.5.2019

1. Allmänna villkor

Tjänsten tillhandahålls av Falck Räddningskår AB (org.nr. 556174-7097). Dessa allmänna användarvillkor gäller för beställningar mellan Falck Räddningskår AB (Falck) och dess kunder. Falck förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren utan att meddela kund. De användarvillkor kund accepterar när beställningen läggs är de som kommer gälla för beställningen. Notera dock att utöver dessa allmänna användarvillkor kan det även tillämpas särskilda villkor som styr försäkringsersättning etc.

I händelse av force majeure som strejk, naturkatastrof, extrema väder eller vägförhållanden, krig, terrorism eller uppror är Falck inte ansvarig för tillhandahållandet av tjänster. Vid force majeure kan kund därmed inte göra anspråk på ersättning för ej levererade tjänster.

Lättläst
När du lägger en beställning godkänner du till dessa allmänna användarvillkor.

2. Kundinformation och integritet

Falck erbjuder denna tjänst för personer med svenskregistrerat fordon. Beställaren måste tillhandahålla oss fullständig kontakt- och fordonsinformation, samt övrig relevant information för beställningen. Detta innefattar för- och efternamn, telefonnummer, registreringsnummer och skaderelaterad information.

Kunddata lagras i Falcks ärendehanteringssystem, där informationen används för att hantera ärendet. Falck har rätt att hantera uppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Du har rätt till att neka tillgång och behandling av din persondata. För mer information, vänligen besök https://www.falcksverige.se/personuppgiftshantering/falck-assistance/

Lättläst
Du kan beställa bärgning och vägassistans från Falck om du har ett svenskregistrerat fordon. För att lägga beställningen behöver vi kontaktinformation. Informationen sparas i Falcks kundregister.

3. Beställning och bekräftelse på beställning

Tjänsten är beställd via internet på https://order.redgo.se. Alla beställningar bekräftas automatiskt via e-post. För att få bekräftelsen behöver du lämna din e-postadress.

Lättläst
Bärgning och vägassistans beställs via https://order.redgo.se.

4. Avbeställning

Avbokning skall ske utan dröjsmål och skall ske via telefon på 020-38 38 38.

Om leverantör påbörjat körning till skadeplats debiteras kostnad för påbörjad körning.

Lättläst
Du kan endast avbeställa din beställning om leverantör inte påbörjat körningen.

5. Leverans av tjänsten

Tjänsten levereras snarast möjligt eller på överenskommen dag vid beställning. Falck förbehåller sig rätten att prioritera ärenden av akut karaktär.

Beställaren behöver finnas vid anslutning till fordonet, eller komma överens med bärgaren att lämna nyckel på plats.

Lättläst
Bärgningsbilen kommer hjälpa dig snarast möjligt. Falck har rätten att skicka bärgaren till viktigare ärenden före så som olyckor. Det kan leda till förseningar.

6. Betalning och fakturering

Kostnad debiteras beställare om kostnad ej täcks av fordonets gällande försäkring.

7. Om du inte är nöjd

För Falck är det viktigt att du som kund är nöjd. Att det trots allt uppstår missförstånd, missnöje eller problem går tyvärr inte alltid att undvika. På https://www.falcksverige.se/privat/vagassistans/hjalp-for-kunderna/klagomalshantering/ kan du läsa mer och hitta möjliga kontaktvägar om du inte är nöjd.

Lättläst
Är du missnöjd, kontakta oss så kan vi prata om vad som gick fel.

8. Ansvarsbegränsning

Falck ansvarar inte för:

  • skador eller kostnader som direkt eller indirekt orsakats av leverantör/verkstad/bärgare.
  • följdskador eller följdkostnader som uppstår på grund av driftstoppet och/eller avhjälpandet, såsom fördröjda eller inställda resor, förseningar eller liknande.
9. Övrig information

Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna villkoren utan att meddela kund. Innan du lägger en beställning behöver du vara medveten om villkoren.

Falck hanterar all kundinformation konfidentiellt.

9. Övrig information

Falck Räddningskår AB
Falck Huset
181 41 Lidingö
www.falcksverige.se

Vi kan ändra dessa användarvillkor vid behov. Här är vår kontaktinformation ifall ni vill prata med oss.

Om cookies och hur vi hanterar persondata

© Copyright REDGO 2023